Usterka: Nagle przestaje działać złącze HDMI oraz SCART.

Przyczyna: Uszkodzony układ scalony interfejsów.